Lukasevangeliet 6:12-26

Vad innebär det att vara lycklig?

Senaste predikningar