Lär känna oss

  • Vi är en församling med människor från olika folk, länder, språk & åldrar som har fått våra liv förvandlade av Jesus och vill verka för att göra honom känd och älskad bland alla folk.

Vilka vi är?

Vi är en mångkulturell församling med vitt skilda bakgrunder, men som alla har gemensamt att Jesus har förvandlat våra liv. Nu så är vår stora längtan att få växa i vår relation med Honom.
Vi vill vara en försmak på Upp 7:9 där vi kan läsa om hur människor från alla folkslag, stammar, länder och språk sluter upp i tillbedjan inför Guds tron. I vår församling så vill vi uttrycka denna mångfald av bakgrunder och gåvor där vi tillsammans är förenade med målet att förhärliga Gud genom våra liv och vår församling.

Vår vision

Vi vill lära känna Jesus och göra honom känd bland alla folk!

 Vad vi tror

Vi är en Bibeltroende evangelisk baptistförsamling som vill ha Kristus och Guds ära i fokus. Klicka på länken för att läsa om vad vi tror.

 

Ledarskap

I varje församling så lär Bibeln att det ska tillsättas äldste (pastorer) som har uppgiften att leda, undervisa församlingen och utrusta  medlemmarna till deras uppgift att bygga upp Kristi kropp. 

Historia

Allt började år 2010 med att en liten grupp kom samman i hem i Bergsjön med längtan att få dela evangeliet och få se en evangelisk Bibeltroende församling startad i Bergsjön med dess närliggande områden. År 2012 började vi träffas på Kortedala forum för att ha offentliga gudstjänster och år 2014 började vi ha medlemskap. 

Senaste predikningar