Ledarskap

  • ”var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta” (1 Petrusbrevet 5:2).

  • Nedan kan du läsa om våra äldste.

Trevor Watson

Trevor är gift med Andrea och tillsammans har de tre barn. Innan de flyttade till Sverige år 2016 så tjänade Trevor som pastor i Nordirland. Trevor och Andrea arbetar med Crosslinks Missionary Society.  

 

Daniel Norén

Daniel är gift med Hannah och tillsammans har de fem barn. Innan Daniel kom till Bergsjön år 2011 för att hjälpa till att starta Göteborgs Internationella Baptistkyrka så tjänade han och Hannah i Mellanöstern och Nordafrika. Tillsammans arbetar de med OM Sverige i samarbete med HeartCry Missionary Society.

Senaste predikningar