Vem är Jesus?

  • En historisk person, vishetslärare, profet, Messias eller Gud själv som blev människa?
  • Vem ansåg Jesus sig själv att vara?

En historisk person

Det är ingen tvekan om att Jesus var en historisk person. Detta bekräftas av en rad ickekristna både judiska och romerska historiker som t.ex. Josefus, Tacitus och Plinius den yngre. Men det viktigaste vittnesbördet kommer från Jesu egna efterföljare som under svår förföljelse skrev och vittnade om det de var övertygade var sant till den grad att många av dem blev dödade för sin tro och sitt vittnesbörd.   

En vishetslärare

De flesta skulle nog hålla med om att Jesus var en vishetslärare. Läs t.ex. Bergspredikan i Matteusevangeliet 5-7 som innehåller en av hans mest kända och älskade undervisning. Samtidigt så gjorde Jesus några av de mest chockerande uttalanden som t.ex. ”Jag är vägen, sanningen och livet…” (Joh 14:6), ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör” (Joh 11:25) och ”om ni inte tror att Jag Är ska ni dö i era synder” (Joh 8:24).

Författaren CS Lewis har utifrån de många anspråk som Jesus gjorde lyft fram att vi måste ta ställning till vem han är. Om hans anspråk inte stämde så var han en lögnare eller en dåre, men om det verkligen stämmer ja då är han Herren.

En profet

Många hävdar med rätta att Jesus var en profet. Detta bekräftades av flera av de människor som han möte och genom vad han sa och gjorde. Men Jesus är mer än en profet. I själva verket är han den som profeterna talade om skulle komma.

Den utlovade Messias

Gamla testamentet är full med profetior om Jesus som den utlovade Messias, Kungen som skulle komma för att rädda sitt folk. För att bara nämna några så kan vi läsa om hur han skulle föddas av en jungfru i Betlehem (Jes 7:14; Mik 5:2), vara av Davids släkt och regera för alltid (2 Sam 7:13, 16; Jes 9:6-7), att han skulle identifieras som Guds Son (2 Sam 7; Ps 2; jmf. Luk 9:35) och bota sjuka (Jes 35).

Vidare kan vi läsa om hur den utlovade Messias skulle bli förråd (Ps 41; 109), hatad och få lida (Ps 69). Psalm 22 beskriver i detalj 1000år innan Jesu död hans korsfästelse (jmf. Sak 12:10). På samma sätt ger Jesaja 53 en fängslande beskrivning om Messias, den lidande tjänarens lidande och död för att frälsa de många och Psalm 16 talar om hans uppståndelse. I de fyra evangelierna så blir det tydligt hur Jesus är uppfyllelsen på de många profetiorna om den utlovade Messias.

Gud själv som blev människa

Men Jesus är mer än bara Messias, både han själv (Mk 14:61-62; Joh 10:30-33), profeterna (Jes 9:6; Dan 7:13-14; Mik 5:2) och hans efterföljare bekräftade att Han är Gud själv som blev människa (Joh 1:1-3, 14; Fil 2: 6-11; Joh 20:28; Tit 2:13). Detta för att rädda förlorade syndare från dom och till en underbar evighet med honom.  

Den uppståndne

Jesus profeterade själv flera gånger att han skulle dö, och på tredje dagen uppstå (Luk 9:22; 13:33; 18:31-33). Om Jesus inte uppstod då kan vi avfärda honom som en lögnare eller dåre, men om han verkligen uppstod då är han den utlovade Messias, Gud själv som blev människa för att rädda alla som omvänder sig och tror på honom. Jesu lärjungar var så övertygade att han hade uppstått att de genomled fängelse och tortyr tills majoritet av dem blev dödade för sin övertygelse.

Möt Jesus

Har du mött Jesus? Om inte, varför inte läsa ett av evangelierna för att själv ta ställning till vem Jesus är. Om du skulle vilja göra detta i en mindre grupp eller tillsammans med någon som känt Jesus länge så tveka inte att  kontakta oss i Göteborgs Internationella Baptistkyrka.   

Senaste predikningar