Söndagar

  • ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan” (Kolosserbrevet 3:16)

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss! Varje söndag kommer vi samman för att med Guds ära i fokus utifrån Bibeln lovsjunga, be och lyssna till en predikan. Själva mötet varar normalt ca 1,5 timma. Efter gudstjänsten så umgås vi och äter en måltid tillsammans.

Predikan

Predikan har en central roll i våra gudstjänster då vi är övertygade om att Bibeln är Guds ord. När vi kommer samman för att lyssna till Guds ord så gör vi det med förväntan och bön att den helige Ande ska göra sitt livsförvandlande verk.

Förkunnelsen är bibelutläggande och kristocentrisk där målsättningen är att predika igenom hela Bibeln bok för bok där huvudpoängen i den text som predikas blir huvudpoängen i predikan. En predikan varar normalt 30-40 min.

Bön & lovsång

I våra gudstjänster så brukar vi försöka ha en röd tråd där sångerna & bönen reflekterar temat i den Bibeltext som predikas. Själva höjdpunkten blir när vi gensvarar till vad vi har hört genom att tillbe vår store Gud och Frälsare.

Sångerna vi sjunger är fulla med Bibliska sanningar antingen de är gamla eller nya. 

Utforskarna

Under tiden predikan pågår så hålls en samling för barn 4-12 år där de på ett lekfullt sätt utforskar Bibelns budskap.

 

 

Tolkning

Varje gudstjänst simultantolkas till engelska och ofta till spanska. När det behövs tolkar vi även till flera andra språk.

 

 

Måltid

Efter varje gudstjänst så äter vi en måltid, umgås och delar våra liv med varandra. Några gånger per år som t.ex. inför jul och vid påsk så har vi internationella knytkalas då vi som mångkulturell församling tar med oss mat från jordens alla hörn.

Sommargudstjänster

Under sommaren brukar vi ha lite kortare evangelistiska utomhusgudstjänster med efterföljande grillning.

 

 

Senaste predikningar