Lukasevangeliet 13:1-9

Är vi känslokalla eller barmhärtiga gentemot människor i deras nöd?

Senaste predikningar