Varför säger Jesus: ”Jag Är” i Johannesevangeliet?

Senaste predikningar