Finns det många vägar till Gud?

Johannesevangeliet 14:6

Senaste predikningar