Psaltaren 128

Välsignelsen av att vörda Herren

Senaste predikningar