Psaltaren 127

Utan Jesus är allt förgäves

Senaste predikningar