Predikningar

  • ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet” (2 Timoteusbrevet 3:16)
  • Vi är övertygade om att det största behovet för kyrkan i Sverige i dag är att proklamera Guds ord klart och troget i den helige Andes kraft, och i bön och förväntan om att Gud ska göra sitt livsförvandlande verk. Eftersom hela Bibeln är Guds ord är det viktigt att vi lyssnar till allt den har att säga. Därför är vår målsättning att predika igenom hela Bibeln bok för bok där huvudpoängen i den text som predikas blir huvudpoängen i predikan.

Senaste predikoserierna

Sortera efter

Senaste predikningar