Predikaren 8:1-17

Att böja mig inför Gud som jag inte riktigt kan förstå

Senaste predikningar