Predikaren 4:17-5:6

Det är bättre att frukta Gud

Senaste predikningar