Predikaren 3:16-4:3

Gud ska döma världen i rättfärdighet

Senaste predikningar