Predikaren 1:1-11,12:8-14

Vad är meningen?

Senaste predikningar