Matteusevangeliet 5:43-48

Älska era fiender!

Senaste predikningar