Matteusevangeliet 11:20-30

Guds suveränitet och människans ansvar i en tid av avfall

Senaste predikningar