Matteusevangeliet 6:19-24

Vem är din Herre: Gud eller pengar?

Senaste predikningar