Matteusevangeliet 6:12-15

Förlåtna människor förlåter

Senaste predikningar