Matteusevangeliet 5:27-30

Du ska inte begå äktenskapsbrott

Senaste predikningar