Matteusevangeliet 28:18-20

Gör alla folk till lärjungar

Senaste predikningar