Matteusevangeliet 20:20-28

Vem är störst ibland oss?

Senaste predikningar