Lukasevangeliet 9:51-62

Vart är du på väg: Mot korset i självförnekelse eller din egen väg?

Senaste predikningar