Lukasevangeliet 9:27-36

Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till Honom

Senaste predikningar