Lukasevangeliet 8:22-56

Frukta inte, bara tro – Jesus är Herren och Frälsaren

Senaste predikningar