Lukasevangeliet 7:36-8:3

Den som blivit förlåten mycket, älskar mycket

Senaste predikningar