Lukasevangeliet 7:1-17

Vem har makten att rädda oss från döden?

Senaste predikningar