Lukasevangeliet 6:36-49

Döm inte så blir du inte dömd

Senaste predikningar