Lukasevangeliet 6:27-36

Hur ska vi behandla våra fiender?

Senaste predikningar