Lukasevangeliet 6:1-11

Hur ska vi som kristna förhålla oss till sabbaten?

Senaste predikningar