Lukasevangeliet 5:27-39

Faran med Fariseism i församlingen

Senaste predikningar