Lukasevangeliet 5:12-16

Hur kan vi bli rena från syndens spetälska?

Senaste predikningar