Lukasevangeliet 5:1-11

Hur blir man en Jesu lärjunge?

Senaste predikningar