Lukasevangeliet 4:31-44

Makten är i Jesu ord, allt är honom underlagt

Senaste predikningar