Lukasevangeliet 4:14-30

Glädjebudskapet om Jesus: Är det dig till fall eller upprättelse?

Senaste predikningar