Lukasevangeliet 2:1-20

Hur gensvarar vi till glädjebudskapet om Jesu födelse?

Senaste predikningar