Lukasevangeliet 1:39-80

Glädjefylld tillbedjan över Guds frälsning

Senaste predikningar