Lukasevangeliet 13:22-35

Kämpa för att komma in genom den trånga dörren

Senaste predikningar