Lukasevangeliet 13:18-21

Är Guds rike på frammarsch eller tillbakagång?

Senaste predikningar