Lukasevangeliet 12:4-12

Hur ska vi som kristna hantera förföljelse?

Senaste predikningar