Lukasevangeliet 11:37-12:3

Varning för fariseism och lagiskhet i församlingen

Senaste predikningar