Lukasevangeliet 10:38-42

Är du för upptagen för att ta tid med Jesus?

Senaste predikningar