Lukasevangeliet 10:1-24

Bered en väg för Herren: Lärjungaskapets uppdrag, mottagande och glädje

Senaste predikningar