Lukasevangeliet 5:17-26

Vem har makten att förlåta synder?

Senaste predikningar