Lukasevangeliet 24:36-49

Uppståndelsens förvandlande kraft

Senaste predikningar