Lukasevangeliet 23:50-24:12

Hur relaterar vi till Jesu uppståndelse?

Senaste predikningar