Lukasevangeliet 22:31-62

Det mörker som Jesus genomled för oss

Senaste predikningar