Lukasevangeliet 22:31-23:56

Långfredagspredikningar

Senaste predikningar