Lukasevangeliet 22:1-23

Gör detta till minne av mig: Vad har nattvarden för någon betydelse för oss?

Senaste predikningar