Lukasevangeliet 22:1-21

Minns och gensvara

Senaste predikningar